Direkcija Republike Slovenije za vode

 • POPLAVE 2023

  Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave. Na portalu so objavljeni letalski posnetki najbolj prizadetih območij na porečjih Mure, Drave in Save.
  Posnetki prikazujejo obsežnost in območja razlivanja poplavnih voda med 7. in 8. avgustom 2023, ko so bili zajeti ortofoto posnetki.

  Posnetki, ki si jih lahko prenesete iz portala, so objavljeni v obliki, ki jih je možno odpreti in pregledati v namenskih programskih orodjih.
  Spletno pregledovanje posnetkov poplavljenih območij je omogočeno na portalu Atlas voda, kjer jih najdete v Seznamu slojev.

PODATKI S PODROČJA POPLAVNIH OBMOČIJ (7. in 8. avgust 2023)


VSA PODROČJA


Višinske razlike med letoma 2013 in 2023 s poplavnih območij.

Novice

 • DMV in DSM podatki

  Objavljeni so DSM (Digitalni model površja) in DMV (Digitalni model višin) podatki.

 • Porečje Mure

  Za porečje Mure so objavljeni končni podatki ORTO_RGB in ORTO_CIR.

 • Objava ortofoto posnetkov

  Objavljeni so ortofoto posnetki z 0,1 metrsko prostorsko resolucijo, ki so razvrščeni v tri kategorije:

  • ortofoto RGB, pripravljeni v vidnem spektru
  • ortofoto CIR, sestavljeni iz posnetkov zajetih v bližnjem infrardečem spektru (NIR)
  • Mreža listov – vektorska razdelitev na liste za ortofoto posnetke
  • Za porečje Mure so trenutno objavljeni le preliminarni podatki ortofoto RAW. Končni podatki bodo objavljeni predvidoma v prihodnjem tednu.

OSTALI PORTALI

 • Atlas voda

  Atlas voda je spletni pregledovalnik, ki omogoča dostop do informativnih prostorskih vsebin s področja voda širši javnosti.

 • eVode

  Skupna vstopna točka do različnih podatkovnih zbirk s področja upravljanja z vodami.

 • Vodni kataster

  Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, vzpostavljena na podlagi Zakona o vodah.