POPLAVE 2023

  • V spletnem pregledovalniku delovišč so objavljene lokacije ter opisi aktualnih, zaključenih ter načrtovanih delovišč, kjer se izvajajo nujna dela na vodotokih po poplavah v avgustu 2024.

    V programu povrnitve vodne infrastrukture v prvotno funkcionalno stanje po poplavah iz 4.avgusta 2023 je Direkcija Republike Slovenije za vode pripravila plan ukrepov za leta 2024, 2025, 2026, 2027 ter 2028.

    Ukrepi po letih so vidni na grafičnih slojih.

ŠKODNI DOGODKI NA VODOTOKIH


V teku Delno zaključena Zaključena
Leto
Škodni dogodki
Loading...